۲۳ مرداد ۱۴۰۲

سلن دیون خواننده محبوب جهانی بی صدا شد

موسیقی پارس: سلن دیون خواننده کانادایی، فرانسوی زبان که با آهنگ فیلم تایتانیک به شهرت و محبوبیت جهانی رسید، پس از تحمل سالها بیماری توان خواندن را از دست داد. سلن دیون پس از مرگ ناگهانی همسرش «رنه اگلیل» که بیست‌سال زندگی مشترک با او داشت، ضربه روحی شدیدی خورد و این آغاز بیماری سخت…